De resultaten van het onderzoeksprogramma worden op donderdag 17 februari 2022 gepresenteerd. U kunt hier meer lezen over de presentatie. De acht deelstudies van het onderzoeksprogramma zullen resulteren in twaalf afzonderlijke publicaties, over verschillende aspecten en thema’s, zoals de bersiap, politiek en justitie, inlichtingendiensten, internationale diplomatie en de ontwikkelingen in verschillende Indonesische regio’s.

Tevens zal een samenvattend overzichtswerk van het onderzoeksprogramma worden gepubliceerd. Dit overzichtswerk bevat de belangrijkste bevindingen en resultaten van de deelonderzoeken. In het overzichtswerk wordt getracht de belangrijkste vragen te beantwoorden over het dekolonisatiebeleid, het geweld en de oorlog – met een focus op (de verklaring van) het Nederlandse militaire optreden. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor de historische, politieke en internationale context en de nasleep van de oorlog. Het overzichtswerk is het resultaat van een collectief wetenschappelijk proces. Het is geschreven door Gert Oostindie, samen met onderzoekers uit de verschillende deelprojecten.

De publicaties verschijnen zowel digitaal (Open acces en e-book) als in boekvorm en zijn bestemd voor een wetenschappelijk en algemeen publiek. Deze publicaties worden gepubliceerd door Amsterdam University Press en Walburg Pers. Het overzichtswerk en vier deelstudies zullen ook in het Engels verschijnen. Drie publicaties, waaronder het overzichtswerk, worden ook uitgebracht in het Indonesisch.